Hladinoměr

Elektronický (TDR) senzor hladiny LX0021

HLADINOMĚR LX0021

Elektronický (TDR) senzor hladiny LX0021 je určen k měření úrovně hladiny paliva nejen v nádržích silničních vozidel, municipálních vozidel, autobusů, stavebních strojů a další motorové techniky, ale také k měření úrovně hladiny paliva ve stacionárních nádržích, zásobnících apod. Umožňuje spojité měření výšky hladiny pohonných hmot, jako je nafta, bionafta a další látky na bázi oleje. Hladinoměr se osazuje v horní části nádrže vozidel ve svislé poloze, za pomoci příruby do otvoru v nádrži o průměru min. 38 mm. Způsob upevnění k nádrži respektuje standard SAE 5. Změřené údaje o aktuální úrovni hladiny jsou převedeny na výstupy 0 až 10 V, nebo 4…20mA. Hladinoměr LX0021 nabízí vysokou přesnost měření bez ohledu na změny dielektrických vlastností (permitivity) pohonných hmot (chem. složení paliva, aditiva).

TECHNOLOGIE MĚŘENÍ

Metoda využívá technologie měření doby šíření elektromagnetické vlny vedenou uvnitř koaxiální sondy. Elektronika snímače ji vysílá v podobě nízkoenergetických elektromagnetických pulsů, které se šíří měřicí sondou snímače až k jejímu konci. Jakmile elmag. puls v sondě dosáhne hladiny kapaliny, jeho část se odrazí a zpět. Z rozdílu času mezi vysláním a zpětným přijetím pulsu vypočítá aktuální výšku hladiny kapaliny, kterou převede na odpovídající analogový výstup.

PĚNA


Nedetekuje pěnu na hladině kapaliny, přesné měření aktuální výšky kapaliny

VODA


Nehrozí riziko špatného měření způsobené přítomností vody v PHM, a to jak rozptýlené při provozu, tak ani při oddělení vodné fáze z vodou nasyceného paliva (např. při delším odstavení techniky).

ADITIVA


Aditiva, která se používají pro úpravu vlastností PHM nemají vliv na přesnost měření.

TEPLOTA


Změna dielektrických vlastností měřeného média, např. vlivem změny teploty média, nemá vliv na vlastnosti měření.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ HLADINOMĚRU

Snímač je vyroben z kvalitní nerezové ocely V2A (1.4301). Odolnost vúči povětrnostním podmínkám při provozu na nádržích osazené techniky zajišťuje vysoké krytí IP 67. Hlavice snímače je otočná do libovolné strany, bez rizika poškození. Stejné kvalitativní parametry platí i pro další části modulového řešení, tedy tyče a koaxiální trubice.

MODULÁRNÍ PROVEDENÍ


Snímač – Příruba – Koaxiální zástavba v nádrži

BEZ NUTNOSTI POUŽITÍ KOMPENZAČNÍCH PRVKŮ


Mnoho běžných hladinoměrů potřebuje k měření kompenzační prvky. S našim hladinoměrem již žádné kompenzační prvky potřebovat nebudete.

BEZ POUŽITÍ MECHANICKÝCH ČÁSTÍ


Hladinoměr neobsahuje žádné pohyblivé mechanické části (plováky apod.). Díky tomuto je zcela bezúdržbový.

„ANTIVANDAL“ NEREZOVÉ PROVEDENÍ


Na výrobu tohoto hladinoměru byla použita ta nejkvalitnější nerezová ocel. Vyniká svou pevností a velmi dlouhou životností.

OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘEPĚTÍ


Aditiva používána pro úpravu vlastností PHM, neboli změny dielektrických vlastností (permitivita) média nemají vliv na vlastnosti měření.

ZÁSTAVBA HLADINOMĚRU A JEHO VÝHODY

– Jednoduchá možnost krácení na místě montáže
– Žádné pohyblivé části snímače
– Malé mrtvé zóny, ideální pro měření i v malých nádobách
– Není třeba kalibrace snímače při změně kapaliny
– Funkčnost nezávislá na materiálu nádrže

– Rychlá a jednoduchá instalace
– Jeden hladinoměr pro různé velikosti nádrže
– Nedetekuje pěnu na hladině kapaliny, přesné měření aktuální výšky kapaliny
– Bez zavádějících úprav výstupního signálu kompenzačním prvkem