Referencie

Our satisfied clients. Our inspiration. Our joint success.

CAR MONITORING

Agropodnik a. s. Trnava

Baliarne obchodu, a.s. Poprad

FERONA Slovakia, a.s.

Rozhlas a televízia Slovenska

Tepláreň Košice, a.s.

HÍLEK a spol, a.s.

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Agropodnik a. s. Trnava

Slovexperta, s.r.o.

VÁHOSTAV – SK, a.s.

MEDICAL LOGISTIC s.r.o.

TAURIS a.s.

MILKING, spol.s.r.o.

Orange Slovensko, a.s.

PETERSON TECHNIK, s.r.o.

SÚC PSK

TRUCK MONITORING

Alkin s.r.o.

ČESMAD Slovakia, občianske združenie

CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.

DAH Biomasa, s. r. o.

East West Logistik s.r.o.

TOPNAD a.s.

TSR Slovakia s.r.o.

LUMI TATRY SLOVAKIA, s.r.o.

MEDICAL GROUP SK a.s.

BUKÓZA Export-Import, a.s.

Mlyn Kolárovo, a. s.

UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť

AD – RESS Senica, a.s.

NAD Nitra, a.s.

Ryba Žilina, spol. s r.o.

TAURIS a.s.

Zsolt Varga

HANDLING TECHNOLOGY MONITORING

Ardagh Metal Packaging Czech Republic,s.r.o.

CHEMOSVIT FÓLIE, a.s.

Heineken Česká republika, a.s.

Tatravagónka Poprad, a.s.

IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o.

JUTA a.s.

OPOS KOLÍN a.s.

TOWER AUTOMOTIVE, a.s. Malacky

Magna Slovteca s.r.o.

nkt cables s.r.o.

SHP Harmanec, a.s.

EQUIPMENT MONITORING

Zvolenská teplárenská, a.s.

CEMMAC a.s.

CHEMOSTAV a.s.

DYNAMIK HOLDING, a.s.

GAMOTA TRADING, s.r.o.

GUZEP s.r.o.

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

KERAMING, a.s.

MARUNA, s.r.o.

Nafta, a.s.

O R A G R O spol. s r.o.

Oraving, s.r.o.

Poľnohospodárske družstvo

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

PSJ Hydrotranzit, a.s.

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

STAS – stavby a sanácie s.r.o.

TSS GRADE, a.s.

VÁHOSTAV – SK, a.s.

BUS/COACH MONITORING

ARRIVA holding Česká republika s.r.o.

CZAD Praha s.r.o.

Tomášek s.r.o.

Bosák bus spol. s r.o.

OSNADO spol. s r.o.

Jolly Trans s.r.o.

Student Agency k.s.

RDS Bus s.r.o.

MUNICIPAL EQUIPMENT MONITORING

ČOV a.s.

Erson Recycling, s.r.o.

Nehlsen Třinec, s.r.o.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.

Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

TS Bruntál, s.r.o.

van Gansewinkel, a.s.

OLO a.s.

Ostravské komunikace, a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Technické služby Krnov, s.r.o.

Technické služby Senica, a.s.

TSR Czech Republic s.r.o.

Zberné suroviny, a.s.

PATOK, a.s.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

T+T, a.s.

Technické služby Lanškroun, s.r.o.

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

TSR Slovakia s.r.o.

RAILWAY TRANSPORT MONITORING

ČD Cargo, a.s.

CRW, a.s.

IDS Cargo, a.s.

Třinecké Železárny, a.s.

ZSSK Cargo a.s.

České dráhy, a.s.

CZ LOKO, a.s.

PSŽ a.s

Železničná spoločnosť Slovensko a.s

ArcelorMittal Ostrava a.s.

DAZE, a.s.

DUSLO, a.s.

SD – Kolejová doprava, a.s.

Železničné opravovne a strojárne Zvolen a.s.

Bobo Kft.

PERSONAL EXPERIENCE

CASE STUDIES

Tatravagónka Poprad

Eurokontor

Kopos

Petrotrans

IDEAL Automotive Bor

CONTACT US!

"Price is what you pay. Value is what you get." /Warren Buffett/