Sledování VZV s identifikací a blokováním obsluhy řeší osobní odpovědnost za škody

Na vozících se často střídá vysoký počet zaměstnanců. Jedním z neduhů přitom bývá neidentifikovaná a nepřiměřená jízda. Rychlostní limity a obsluha řidiče ovlivňují bezpečnost provozu, poruchy a škody. Způsob jak jim předcházet je jedna z funkcí systému pro správu flotily manipulační techniky blokování VZV. Když řidiči zjistí, že jsou monitorováni, okamžitě začnou jezdit podle pravidel a kolize ze dne na den klesají.

Blokování vozíků předchází přihlášení řidiče. TOP přínosy:

  • identifikace obsluhy
  • osobní zodpovednost za škody
  • reporting řidiče

Kdy se blokování používa?

  • po nárazu vozíku

Poškození na straně vozíku a převáženého nebo skladovaného zboží nemusí být tak vysoké a nákladné. Hlavně je hned jasné, co a jak se stalo.

  • při pokusu o neoprávněnou manipulaci s vozíkem

Když řidič nemá právo řídit vozík, systém mu obsluhu jednoduše nepovolí.

Přínosy blokovaní VZV

  • lepší disciplína a péče o techniku
  • vhodnejší manipulace s vozíkem
  • pohyb vozíku v určené oblasti pod kontrolou
  • informace o nehodě nebo škodě on-line, okamžité řešení
  • průkazná zodpovednost a viníci incidentů

Podobný způsob lze použít i při sledování osobních aut. Funguje s použitím jiných prvků a za jiným účelem. Pokud se řidič nepřihlásí, zapomene nebo ignorovat tento úkon, auto se nepohne. Zvýší se bezpečnost vozidla před neoprávněným použitím a zajistí se opravdu důsledná identifikace řidiče.

Jak takové řešení funguje?

Zákazník si v softwaru nadefinuje seznam techniky a řidičů. Konkrétním řidičům určí, zda mohou vozíky vůbec používat a který konkrétní vozík mohou obsluhovat. Pokud jiná, než přidělená osoba, přiloží dallas čip nebo RFID kartu k identifikačnímu zařízení ve vozíku, nenastartuje ho. Neoprávněná osoba nemůže manipulační techniku ​​použít. Vozík lze na úrovni softwaru zablokovat okamžitě. Preferujeme a klientům více doporučujeme způsob blokování na dálku, tedy až po odstavení vozíku.

Při nárazu se řidiči spustí siréna, která může být nastavena na libovolný časový interval, až do momentu odstavení vozíku, kdy ho už nenastartuje. Uživatel je o zablokování automaticky informován SMS zprávou nebo e-mailem nebo zprávou přímo v softwaru. Její znění si může definovat jak potřebuje. Vždy bude vědět u jakého vozíku, kdy a kde došlo k zablokování.

Systém umožňuje nastavit jakoukoliv podmínku kontroly událostí, která zablokuje vozík nebo vozidlo. Jsou těžší a lehčí provozy, definice podmínek závisí na specifických a potřeb klienta.

VŠECHNY FUNKCE najdete v přehledu možností MONITORINGU MANIPULAČNÍ TECHNIKY